Aktiviteter / Kommende arrangementer
Medlemsmøde mandag den 30. maj 2022 kl. 17-19:
Cand.mag. og FSB'er Harald Hartvig Jepsen vil fortælle om sit arbejde i Ukraine, udsendt af Udenrigsministeriet siden 2018 gennem NIRAS som senior international rådgiver ved IFES i Kyiv.

Harald Hartvig Jepsen vil give en status på Ukraines demokratiske tilstand før, under og efter krigen - og udfordringerne ved at skulle genrejse demokratiet og afholde frie valg.

Medlemsmødet er gratis for medlemmer af FSB-foreningen, inkl. kaffe og frugt.

Tid: mandag den 30. maj 2022 kl. 17-19.
Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Fællesspisning efter mødet:
Efter møder spiser vi sammen i Charlottehaven, 2 retter og 2 glas vin, med egenbetaling, 290 kr., som indbetales til foreningens konto senest den 23. maj.

Foreningens konto:
Reg.nr. 5479
Konto-nr. 000 42 73 165
Nykredit Bank

Tilmelding til både mødet (gratis for medlemmer) og fællesspisning (egenbetaling) sker ved at sende en e-mail til bestyrelsesmedlem Nana Sofia Hansen: nanasofiahansen@hotmail.com.

Vi glæder os til at samles til en indholdsrig aften om Ukraine.

Vel mødt!
Bestyrelsen i FSB-foreningen
FSB-foreningen