Om os / Hvad gør FSB-Foreningen

Hvad gør FSB-Foreningen

Samarbejde med Udenrigsministeriet og NIRAS

Bestyrelsen har regelmæssige møder med Udenrigsministeriet og det administrerende konsulentfirma NIRAS.
 
Her informeres bestyrelsen om nye udviklinger, politikker og resultater af focal point-møder i EU, og vedr. OSCE-missioner. Bestyrelsen informerer omvendt om, hvad der rører sig blandt medlemmerne af UFD, og hvilke problemer og spørgsmål der er rejst.
 
Alle forhold vedr. udvælgelseskriterier til missioner, sikkerhed, evalueringer, aflønning og forbedring af vilkår for deltagelse i internationale humanitære missioner diskuteres på disse møder. 
 
Bestyrelsen har i få sager haft direkte kontakt med EU om individuelle klager fra medlemmer. I 2013 har foreningen fx arbejdet på at sikre regelmæssige formøder og débriefinger af medlemmerne med Udenrigsministeriet i forbindelse med udsendelser.
 
Der er samtidigt arbejdet for at fremme et evalueringsskema i lighed med dem, udsendte fra andre lande udfylder. Formålet er at styrke erfaringsopsamling af FSB’ernes arbejde overfor UM.
 

Faglige møder:

FSB-foreningen arrangerer desuden møder og debatdage med aktuelle temaer eller aktiviteter af særlig interesse for medlemmerne (se Aktiviteter)

Networking:

Der sigtes mod at organisere middag efter møderne for at give medlemmerne mulighed for at networke og fortælle om missioner ude i verden.
 
Meningsmodig Dansker:
På foreningens årlige generalforsamling er siden 2010 uddelt en Meningsmodig-pris til en dansker, der har vist sig særlig "meningsmodig" i arbejdet for internationalt samarbejde, demokrati og mellemfolkelig forståelse. Prisen bliver uddelt på foreningens generalforsamling.
2016: Læge Haifaa Awad.
2015: Lektor Peter-Viggo Jacobsen. 
2014: Der blev ikke givet nogen pris i 2014.
2013: Valgekspert og professor Jørgen Elklit
2012: Mellemøst-eksperten Hannah Ziadeh.
Tidligere modtagere er chefpolitiinspektør Kai Vittrup og valgobservatør Anders Heding, tidligere formand for FSB-Foreningen.
Prisen blev indstiftet af tidligere politiker og formand for FSB-Foreningen, Tom Høyem, der finansierede prisen anonymt i tre år. Prisen finansieres i dag af FSB-Foreningens medlemmer. 

Årlig generalforsamling:

På FSB-foreningens årlige generalforsamling i februar vælges medlemmer af bestyrelsen og arbejdsplan for det kommende år vedtages. Samtidig orienteres om FSB-aktiviteter fra UM og NIRAS.
 
Program for generalforsamlinger kan ses i Arkiv

Hjemmesiden og Facebook-gruppe:

Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger og links om nyheder, FSB-nyt (magasin udgivet af NIRAS), artikler, medlemsaktiviteter, bestyrelsen, udsendelser og meget andet.
 
Bestyrelsen har i 2013/14 udarbejdet en ny hjemmeside med hjælp fra Grete Bille. Karin Bergquist er web-redaktør.
 
Samtidig har vi oprettet en åben Facebook-side, hvor vi lægger særlige nyheder samt en lukket Facebook-gruppe, hvor FSB'ere kan udveksle erfaringer, dele beretninger fra missioner og debattere.
UFD-foreningen