Dokumenter fra foreningsarkivet:
 
Vedtægterne vedtaget på IHB-Foreningens generalforsamling den 9. februar 2013 er revideret på
FSB-Foreningens generalforsamling den 25. februar 2017.
 
 
 
FSB-foreningen