Om os / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for FSB Foreningen

Formand/kvinde
Kirsten Jørgensen
e-mail: kjoergensen.kamehame@mail.tele.dk
Personlig mail til formand/kvinde
 tlf.: 39 29 62 66

Næstformand/kvinde
 Birgit Hjortlund

Kasserer
 Bo Gullack Flindt
 e-mail: kasserer@fsb-foreningen.dk

Kommunikation/Hjemmeside
 Ivan Bæhr

Jura
 Claus Stougaard-Andresen
 
Øvrige medlemmer
 Peter Bohlbro
 Tue Magnussen

Suppleanter
 Jytte Vagner
 Mashu Poulsen
 
Revisorer
 Niels Erik Nielsen
 Erik Farsø Madsen

Revisorsupleant
 Erik Thau-Knudsen
FSB-foreningen