Om os / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for FSB Foreningen

Formand/kvinde
Kirsten Jørgensen
e-mail: kjoergensen.kamehame@mail.tele.dk
Personlig mail til formand/kvinde
tlf.: 39 29 62 66

Kasserer
Bo Gullack Flindt
e-mail: Kontaktformular

Sekretær
Ewa Chylinski
 
Øvrige medlemmer
Mashu Poulsen
 

Suppleanter
Ingen
 
Revisorer
Niels Erik Nielsen
Erik Thau-Knudsen

Revisorsupleant
Tue Magnusson
FSB-foreningen