Fakta om FSB

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konfliktforebyggende og fredsbevarende opgaver og til fremme af demokrati overalt på kloden.
 
Udenrigsministeriet sender såldes løbende danskere, optaget i Freds- og Stabiliseringsberedskabet, til missioner af internationale organisationer, både OSCE, EU og FN i verdens brændpunkter. Det gælder både valgmissioner og krisestyringsmissioner.
 
FSB er forankret i Udenrigsministeriets kontor for Migration, Næromroder og Stabiliseirng, mens administrationen af FSB er udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS A/S.
 
Beredskabet af civile eksperter i FSB er akademikere, politifolk, journalister mv., som har faglig ekpertise i demokratiprocesser, valg, konfliktløsning og fredskabelse, og som har sproglige kompetencer til at udfylde de pågældende opgaver.
 
Læs om FSB-beredskabet her hos Udenrigsministeriet og NIRAS A/S 
 
FSB-Nyt:
Fire gange årligt udgiver kontoret for Freds- og Stabiliseringsberedskabet i Udenrigsministeriet det digitale nyhedsbrev FSB-Nyt i samarbejde med NIRAS A/S.
Læs FSB-Nyt her
 
 
UFD-foreningen