Fakta om FSB

Danmark kan med kort varsel stille med eksperter til konflikt-forebyggende og fredsbevarende opgaver og til at fremme demokrati over alt på kloden.
 
Udenrigsministeriet sender såldes løbende danskere, optaget i FSB-databasen, til missioner under internationale organisationer som fx EU, OSCE og FN i verdens brændpunkter. Det gælder fx valgmissioner fra en uge til nogle måneder eller stillinger på EU's krisestyringsmissioner fra et til flere år.
 
FSB er forankret i Udenrigsministeriets Kontor for Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik, mens administrationen af FSB er udliciteret til konsulentfirmaet NIRAS.
 
FSB’erne er akademikere, politifolk, journalister, osv., der arbejder med demokratiprocesser i øst- og u-lande, og som har sproglige kompetencer til at udfylde de pågældende opgaver.
 
Mere om FSB-beredskabet: se under UM og NIRAS 
 
Udenrigsministeriets kontor for Freds- og StabiliseringsBeredskabet udgiver FSB-Nyt 4 gange om året i samarbejde med NIRAS. Vil du vide mere om FSB’ernes virke, så læs FSB-Nyt, se i Artikler
 
 
FSB-foreningen