Aktiviteter / Afholdte arrangementer

Afholdte arrangementer

2019
22/11 Tunesien 9 år efter 'La Revolution'(det arabiske forår): Udfordringer og perspektiver for fortsat demokratisering.

Hvordan står det til med det arbiske forår er det lykkedes mht. demokrati, frie valg og social retfærdighed? Den nyvalgte præsident førte en utraditionel valgkamp og blev valgt. Hvordan står det til med kvindernes stilling? Er korruptionen formindsket? Hvor står den gamle elite i den fortsatte demokratisering?

Vi har inviteret: Rikke Hostrup Haugbølle, Ph.D fra Institut for Tværkulturelle Studier, Københavns Universitet, uafhængig forsker.
 
16/09 Hvordan står det til med sikkerhedspolitkken i Ukraine efter præsident- og parlamentsvalgene?
 
Har Ukraine betalt en for høj pris for at gøre sig uafhængig af Rusland? Hvordan vil regeringen tackle et gennemkorrupt system? Hvordan bekæmpes Oligarkernes indflydelse? Hvordan bliver forholdet til Rusland, EU og USA?

Vi har inviteret: Claus Mathiesen, cand mag., tidligere militærattache i Ukraine, lektor ved Forsvarsakademiet.

03/06 Hvordan står det til med demokratiet i South - South samarbejdet? Hvordan har demokratiet det i samarbejdet mellem lande, der er orienteret mod at skabe ligevægt i verdensøkonomien? Hvilke betingelser stilles der til modtagerlandene fra donorerne? Hvilken rolle spiller Kina's investeringer i Afrika og Silkevejsprojektet?
 
Vi har inviteret Peter Kragelund, cand. scient. og Ph.D., leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, der fornylig har udgivet bogen "South - South Development", Routledge, 2019. og som beskæftiger sig med den globale økonomi, økonomisk udvikling og udviklings intervention. 
 
29/04 Arbejdet som formand for FN's Generalforsamling" med Mogens Lykketoft. Hvordan arbejder FN's generalforsamling? Hvilke opgaver har formanden? Hvordan arbejdede generalforsamlingen med Verdensmålene om bekæmpelse af fattigdom og ulighed og om sammenhængen mellem miljø og klima? Hvad er udsigten til, at verdensmålene bliver helt eller delvist ført ud i livet? Hvilken opfølgning på målene finder sted? Hvilke andre væsentlige punkter var der på generalforsamlingens dagsorden i jubilæumsåret 2015 og 2016? Hvad er FN's rolle i verdenssamfundet og hvordan ser fremtiden ud?

Vi har inviteret Mogens Lykketoft, der var formand for FN's Generalforsamling i 2015-2016, Mogens Lykketoft er cand. polit. og har en lang politisk karriere bag sig som bl.a. udenrigsminister, finansminister, skatteminister, formand for Folketinget og formand for Socialdemokratiet.
 
2018
03/12 Hvad er Fred og hvilken betydning har forståelsen af fredsbegrebet for vort arbejde i Freds- og Stabiliserings-beredskabet. Vi har netop markeret 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig. At kanonerne tav, førte imidlertid ikke til den varige og stabile fred, mange havde forestillet sig. De mange krige og konflikter i verden op til i dag rejser spørgsmålet, hvad er omfattet af et fredsbegreb, som skaber en mere fredelig verden, og hvad betyder dette for fredsmæglerens opgave og udfordring?
 
Til at gøre os klogere på fredsbegrebet har vi inviteret:
Helga Molbæk-Steensig, cand.mag. i Internationale Studier og BA i Balkanstudier, ansat ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og tilknyttet DEO (Oplysningsforbundet for Demokrati i Europa), hvor hun har været faglig redaktør på publikationen: Kan EU skabe fred i Verden? 
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.
 
 
10/9 'Hvad er der sket med kvindernes stilling efter Det Arabiske Forår med eksempler fra Jordan, Marokko og Tunesien?'.
Det er nu syv år efter Det Arabiske Forår. Er kvinderne blevet mere politiske aktive? Hvordan går med kvindernes rettigheder? Hvor langt er man kommet med kvindernes deltagelse i økonomien? Hvordan går det med at ændre lovgivningen med hensyn til arv, skilsmisse og beskyttelse mod vold og mange andre spørgsmål vil vi få svar på den 10. september.
Vi har inviteret Helle M. Vadmand, programrådgiver KVINFO, tidligere seniorrådgiver i Udenrigsministeriet.
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.
 
28/5: 'Tyrkiets udenrigs- og indenrigspolitik efter valget den 24. juni'.
Erdogan har fremskudt Præsident - og Parlamentsvalget, vi har inviteret Jakob Lindgaard fra DIIS ekspert i Tyrkiet til at se på hvad, der kan ske i fremtiden efter valget.
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø.
 
30/4: Debatmøde om 'Putin's udenrigs- og indenrigspolitik efter valget'.
Oplæg ved Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker hos DIIS.
Vi har valgt at sætte fokus på Rusland efter valget - hvad vil Putin nu? De eskalerende konflikter med Vesten? Er reformer af økonomien nødvendig? Hvor står oppositionspolitikerne? Hvad med beskyldningerne for valgsvindel, korruption og magtmisbrug? Hvad er Putin's egen fremtid? og mange andre spørgsmål vil vi få svar på den 27. april.
Sted: Østerbro Kulturhus.
 
3/3: Ordinær Generalforsamling og Årsmøde
 
 
15/1: Debatmøde om god regeringsførelse

Oplægsholder: forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Hans Otto Sano, Ph.D. i økonomisk historie. Middag i Charlottehaven.
 
 
14/11: DEBATMØDE OM EU'S CIVILE KRISESTYRINGS-MISSIONER.
 
Missionerne leverer kapacitetsopbygning af sikkerhedsektoren rundt om i verden. Oplæg af sikkerhedrådgiver i UM, Niels Thisted, og antropolog Lisbeth Rasch, Forsvarets Efterretningstjeneste, samt teamleder Emily Fity, NIRAS.  
Sted: VerdenskulturCentret, Nørrebro.
Middag på Spiseriet samme sted.
 
20/6: DEBATMØDE OM TYRKIET
 
Indenrigspolitik og EU/aftaler
v. Mathias Findalen, ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.
Kurderne og udenrigspolitik
v. Hetav Royan, Mellemøstjournalist og kandidatstuderende på SDU, Institut for Mellemøststudier.
Sted: Østerbro Kulturhus. Spisning på Charlottehaven
 
  
23/5: DEBATMØDE OM UKRAINE
 
Talere: Cand.mag. ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, om situationen i Ukraine og cand.mag og sprogofficer Sarah Præstrud om arbejdet som tid. OSCE-monitor i Ukraine. 
 
Sted: Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103, Kbh. Ø.
Selvbetalt middag: Charlottehaven, Hjørringgade 12 C, Kbh Ø
 
 
2016:
 
11/4: Lille ekskusivt debatmøde med forsker Signe-Marie Cold Ravnkilde på DIIS om stabilisering i Mali og de komplekse interesser i Sahel-regionen.
 
27/2: Velbesøgt generalforsamling og årsmøde på Roskilde Rådhus.
Hovedtaler Henrik Brautenbauch, leder for Militære Studier, Københavns Universitet. Desuden talte modtageren af årets Meningsmodigpris, den dansk-syriske læge Haifaa Awad, om sit arbejde i Syrien. Middag på Østens perle i Roskilde
 
2015:
 
7/12: Jubilæumskonference
FSB-foreningen deltog i NIRAS/UM's 20 års jubilæums-konference på markedspladsen med flyer, fotos og beretninger fra valgmissioner. 
 
24/8: Debatmøde
26 medlemmer deltog i debatmødet med Frederik Harhoff om de Internationale FN-domstole i Arusha og for det tidligere Jugoslavien (ICTY). 16.30-18.30 i Østerbro kulturhus. 13 deltog i middag på Restaurant Vietnam
 
 
28/2: Årsmøde og generalforsamling på Roskilde Rådhus
Hovedtaler: Seniorforsker Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder
Pristale: Meningsmodig Dansker-prisen blev tildelt Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved Syddansk Universitetscenter.
Repræsentanter for ny svensk valgobservatør-forening deltog.
Middag på Østens Perle i Roskilde.
 
Se NIRAS' præsentation her
Se Mie Roesdahl's præsentation her
Se Peter Viggo Jakobsens præsentation her
 
 
2014:
 
8/12: Møde om OSCE/PA:
Introduktion til arbejdet i OSCE's parlamentariske arbejde ved Director of elections, Andreas Baker. 22 deltagere.
Efterfølgende middag på restaurant Sahil i Havnegade
 
FN's rolle i genopbygning og valg
FSB-foreningen holdt møde i FN-byen 28/3 med 45 deltagere. Fokus var på FN's rolle i skrøbelige stater mhp. genopbygning og valg (logistik og vælger-information). Oplæg ved UNDP, WFP, UNFPA, samt UN Women. Dernæst rundvisning i FN-byen.
Bagefter netværks-middag på restaurant Vietnam.
 
 
2013:
 
Støtte til politiske partier i u-landene
I efteråret 2013 organiserede FSB-foreningen et møde ude hos Dansk Internationalt Institut for Flerparti-samarbejde, DIPD, på Amager. Her fik medlemmer indblik i DIPD’s projekter i u-landene, der handler om at styrke politiske partier og lokalpolitisk udvikling.
Oplæg ved leder Bjørn Førde samt af internationale projektledere fra Socialdemokratiet (Finn Christensen) og fra Venstre (Birgitte Rasmussen).
Dernæst netværks-middag på Kulturhuset Bryggen.
 
2012:
 
EU’s valgmissioner
15. oktober 2012 afholdt FSB-foreningen i samarbejde med NIRAS en faglig konference om EU’s valgmissioner i Eigtveds Pakhus.
Hovedtaleren var den dansk-amerikanske professor Judith G. Kelley, der var aktuel med en ny bog ’Monitoring Democracy’ (Princeton University Press, 2012).
Desuden deltog den spanske leder af 8 EU-valgmissioner, José Antonio de Gabriel, samt den danske EU-parlamentariker, Britta Thomsen. Valgobservatørerne Vibeke Klitgård og Karin Bergquist holdt oplæg om deres seneste valgmissioner i Algeriet, Senegal og Tunsien. Knud Vilby var ordstyrer.
 
OSCE – 20 år efter
14. januar 2012 mødtes medlemmerne for at fejre OSCE's 20 års fødselsdag i Keddelhallerne på Frederiksberg. På mødet var oplæg ved Helle Degn, Rasmus Helweg-Petersen, tidl. OSCE-ambassadør ...
FSB-foreningen