Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Nyt fra FSB Foreningenen
 
Debatmøde om "Hvordan arbejder man med at få opbygget Menneskerettigheder i statsinstitutioner i skrøbelige stater?" den 4. oktober, kl. 17-19 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Ø.
 

Efterårets debatmøder er organiseret som efteruddannelse af FSB Foreningens medlemmer. Det overordnede tema er "Statsopbygningen og stabiliseringen af Skrøbelige stater" denne gang med fokus på menneskerettigheder.
 
Det første Debatmøde belyser: Hvordan arbejder man med, at få opbygget stærkere menneskerettigheder i statsinstitutioner i skrøbelige stater? Vi ser på Statens rolle, kapacitets opbygning af statslige institutioner med vor erfaring fra forskellige lande, specielt fra Tunesien".
 
Vi har inviteret:
 
Stéphanie Lagoutte, seniorforsker og Ph.D. i jura og Annali Kristiansen, chefkonsulent, cand. jur. begge fra Det Danske Institut for Menneskerettigheder.
 
Der er arrangeret middag i Café Incita, Østerbrohuset, for egen regning, Århusgade 103, 2100 København Ø, tlf. 25974821.
 
Tilmelding senest den 30. september til kasserer Bo G. Flindt på email: bgflindt@gmail.com.
 
Oplys venligst om du ønsker, at deltage i middagen, for egen regning, efter Debatmødet.
 
Mødet er gratis for medlemmer af FSB Foreningen, der har betalt kontingent kr. 200 for 2021.
For FSBer, der ikke er medlem koster det kr. 100, der indsættes på Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.
 
Tid: Mandag den 4. oktober, kl. 17-19. 
 
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.
 
Transport: Tog til Nordhavn station, Metro: M4, bus 14 og 23.
 
Vi glæder os til at se jer!
 
Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
 
 
 
FSB-foreningens medlemmer på Facebook!
Medlemmer af FSB-foreningen, der har en Facebook profil, kan tilmelde sig foreningens lukkede Facebook gruppe: FSB-foreningen - debatforum. Her kan medlemmer udveksle erfaringer og synspunkter indenfor rammerne af et lukket debatforum, som kun kan følges af gruppens medlemmer. Adgang til den lukkede Facebook-gruppe er kun for medlemmer af FSB-foreningen og opnås gennem FSB-foreningens Facebook-side.
Danske observatører til valgmissioner:
 
2020
Georgien, LTO 1 (k)
Moldova,
LTO 1 (m)
Ukraine,
LTO 2 (1m; 1k)
Kirgisistan,
LTO 1 (k)
Peru. 4 LTO: 3(m); 1(k)
 
2019
Sri Lanka: 1 LTO(k), 1 STO (m)
Belarus:
1 LTO (k), 12 STO 6(k);6(m)
Mozambique: 2 LTO (1k, 1m), 4 STO (1k, 3m)
Tunesien: 1 LTO (k), 1 STO (m)
Nigeria: 2 LTO 1(k); 1(m)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m), 30 STO 9(k); 21(m) - 2. runde: 9 LTOer 4(k); 5(m), 23 STOer: 5(k);18(m)
Nord Makedonien: LTO 1 (m);  7 STOer 4(k), 3(m) - 2. runde: 1 LTO (m), 7 STOer 3(k), 4(m);
Malawi: 1 LTO (m), 1 STO (m)
Kazakhstan: LTO 1 (k); 9 STOer 5(m), 4(k)
Ukraine/Parlamentsvalg: 6 LTO, 3(k), 3(m); 27 STOer 16(k), 11(m)
Albanien: 0 LTO, 4 STOer: 2(k), 2(m)
Uzbekistan: LTO: 1(m); 7 STO: 3(k); 4(m)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.


Nyheder:
 
Har du ikke betalt dit kontingent for 2021? Så gør det nu!
Du kan indbetale kr. 200 til Nykredit Bank, reg. nr. 5479,
konto nr. 000 42 73 165.
 
 
FILM

Filmen Patriotic Highway
på cph:dox,handler om en karakterfast kvindelig dommer på sit livs opgave. I sit arbejde for EU (EULEX projektet) skal hun styre den største korruptionssag nogensinde i Kosovo. Sagen er en vigtig del af den stabiliserende fredsproces, som pågår i landet.
Her kan du finde information om visningerne af Patriotic Highway på cph:dox
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
 
Has Democracy Failed Women? af Drude Dahlerup, Polity Press 2018.
 

Do gifts buy votes?

Evidence from sub-saharan Africa af Jenny Guardado and Leonard Wantchekon, July 2021,WIDER Working Paper 2021/129, United Nations University.
 

 

How to Rig an Election af Nic Cheeseman and Brian Klaas, Yale University Press 2018.

Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen