Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Valgobservation i Rusland 2016

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Nyt fra FSB Foreningen
 
Kære Medlemmer af FSB Foreningen,

FSB Foreningen inviterer til årets 2. Debatmøde om "Hvordan står det til med demokratiet i South - South samarbejdet? Hvordan har demokratiet det i samarbejdet mellem lande, der er orienteret mod at skabe ligevægt i verdensøkonomien? Hvilke betingelser stilles der til modtagerlandene fra donorerne? Hvilken rolle spiller Kina's investeringer i Afrika og Silkevejsprojektet? Og mange andre spørgsmål som vi vil få svar på den 3. juni.

Vi har inviteret:

Peter Kragelund, cand. scient. og Ph.D., leder af Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC, der fornylig har udgivet bogen "South - South Development", Routledge, 2019. og som beskæftiger sig med den globale økonomi, økonomisk udvikling og udviklings intervention.

Der er efterfølgende arrangeret middag i Restaurant Østerbro Madhus, Østerbrohuset, for egen regning, Århusgade 103, 2100 København Ø, tlf. 52303080.

Tilmelding senest den 30. maj til kasserer Bo Gullack Flindt på via hjemmesidens tilmelding til debatmøde.

Oplys venligst om du ønsker, at deltage i middagen, for egen regning, efter Debatmødet.

Mødet er gratis for medlemmer af FSB Foreningen, der har betalt kontingent kr. 200 for 2019. For ikke-medlemmer koster det kr. 100, der indsættes på Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.

Tid: Mandag den 3. juni, kl. 17-19.

Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Transport: Tog til Nordhavn station, bus 3A og 8A.

Har du husket at betale kontingent for 2019? Gør det nu!

Vi glæder os tilat se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
 

Husk at betale kontingent for 2019! indsæt kr. 200 på Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.

 
FSB-foreningens medlemmer på Facebook!
Medlemmer af FSB-foreningen, der har en Facebook profil, kan tilmelde sig foreningens lukkede Facebook gruppe: FSB-foreningen - debatforum. Her kan medlemmer udveksle erfaringer og synspunkter indenfor rammerne af et lukket debatforum, som kun kan følges af gruppens medlemmer. Adgang til den lukkede Facebook-gruppe er kun for medlemmer af FSB-foreningen og opnås gennem FSB-foreningens Facebook-side.
Danske observatører til valgmissioner:
 
2019
Nigeria: 2 LTO 1(k); 1(m)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m), 30 STO 9(k); 21(m)
Ukraine 2.runde: 9 LTOer 4(k); 5(m), 23 STOer: 5(k);18(m)
Nord Makedonien: LTO 1 (m),  7 STOer 4(k); 3(m)
Nordmakedonien: 2. runde 1 LTO (m), 7 STOer: 4(m); 3(k)
Malawi: 1 LTO (m), 1 STO (m)
Kazakhstan: LTO 1 (k)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.

Danmark har endvidere flere FSB'ere langtidsansat på civile krisestyrings-missioner (se bagsiden af FSB-nyt, under Artikler)
Nyheder:
 
FILM

Filmen Patriotic Highway
på cph:dox,handler om en karakterfast kvindelig dommer på sit livs opgave. I sit arbejde for EU (EULEX projektet) skal hun styre den største korruptionssag nogensinde i Kosovo. Sagen er en vigtig del af den stabiliserende fredsproces, som pågår i landet.
Her kan du finde information om visningerne af Patriotic Highway på cph:dox
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen