Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Valgobservation i Rusland 2016

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Kære Medlemmer af FSB Foreningen,

FSB Foreningen indkalder til ordinær Generalforsamling og Årsmøde den 2. marts, kl. 13-17 i Østerbrohuset, lokale: Store sal, Århusgade 103, 2100 København Ø. Transport: Tog til Nordhavn station, bus 3A, 8A.

Årsmødet begynder kl. 13 og slutter kl. 15. Vi har inviteret Lars Erslev Andersen, seniorforsker,
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, der vil tale om 'Verdensordenen og Global sikkerhed med reference til Mellemøsten'.

Den ordinære Generalforsamling finder sted fra kl. 15 til kl. 17, og er kun for medlemmer af FSB Foreningen, der har betalt kontingent for 2018. Se vedhæftede bilag.
Har du endnu ikke betalt dit kontingent for 2018, kan du indbetale 200 kr. til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.

Vil du være medlem af bestyrelsen? Stil op til Generalforsamlingen!

Efter Generalforsamlingen, vil der være middag på Restaurant Maharaja, Indisk Restaurant, Strandboulevarden 67, 2100 København Ø, tlf. 35437173 for egen regning.

Husk der er to tilmeldinger et til Årsmødet og et til middagen efter Generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage.

Tilmelding til Bo G. Flindt email: bgflindt@gmail.com eller via hjemmesidens tilmeldingsformular senest den 25. februar.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen 
 
Hent dokumenter til GF 2019:
- Forslag til Dagsorden for GF 2019
 
 
 
Der mangler stadig nogle få der endnu ikke har betalt kontingent for 2018 gør det nu !
Du indbetaler kr. 200 til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.
 
HUSK AT TILMELDE JER FORENINGENS FACEBOOK-SIDE: FSB-foreningen
 
Danske observatører til valgmissioner:
 
2019
Nigeria: 1 LTO (k)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.

Danmark har endvidere flere FSB'ere langtidsansat på civile krisestyrings-missioner (se bagsiden af FSB-nyt, under Artikler)
Nyheder:
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen