Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Valgobservation i Rusland 2016

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Nyt fra FSB Foreningen - Kontingent betaling for 2019.

Kære FSBere,

FSB Foreningen inviterer til årets første Debatmøde om "Arbejdet som formand for FN's Generalforsamling" med Mogens Lykketoft, mandag den 29. april kl. 17-19.

Hvordan arbejder FN's generalforsamling? Hvilke opgaver har formanden? Hvordan arbejdede generalforsamlingen med Verdensmålene om bekæmpelse af fattigdom og ulighed og om sammenhængen mellem miljø og klima? Hvad er udsigten til, at verdensmålene bliver helt eller delvist ført ud i livet? Hvilken opfølgning på målene finder sted? Hvilke andre væsentlige punkter var der på generalforsamlingens dagsorden i jubilæumsåret 2015 og 2016? Hvad er FN's rolle i verdenssamfundet og hvordan ser fremtiden ud?

Vi har inviteret:

Mogens Lykketoft, der var formand for FN's Generalforsamling i 2015-2016, Mogens Lykketoft er cand. polit. og har en lang politisk karriere bag sig som bl.a. udenrigsminister, finansminister, skatteminister, formand for Folketinget og formand for Socialdemokratiet.

Der er efterfølgende arrangeret middag på Restaurant Maharaja, indisk restaurant, for egen regning, Strandboulevarden 67, 2100 København Ø, tlf. 35437173.

Tilmelding senest den 25. april til kasserer Bo Gullack Flindt på hjemmesidens formular for Tilmelding til debatmøde.

Oplys venligst om du ønsker, at deltage i middagen, for egen regning, efter Debatmødet.

Mødet er gratis for medlemmer af FSB Foreningen, der har betalt kontingent kr. 200 for 2019. For ikke-medlemmer koster det kr. 100, der indsættes på Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.

Husk at betale kontingent for 2019! indsæt kr. 200 på Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165.

Tid: Mandag den 29. april, kl. 17-19.

Sted: Østerbrohuset, sal 1, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Transport: Tog til Nordhavn station, bus 3A, 8A.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
 
HUSK OGSÅ AT TJEKKE FORENINGENS FACEBOOK-SIDE: FSB-foreningen
 
Danske observatører til valgmissioner:
 
2019
Nigeria: 2 LTO 1(k); 1(m)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m), 30 STO 9(k); 21(m)
Ukraine 2.runde: 9 LTOer 4(k); 5(m), 23 STOer: 5(k);18(m)
Nord Makedonien: LTO 1 (m),  7 STOer 4(k); 3(m)
Malawi: 1 LTO (m)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.

Danmark har endvidere flere FSB'ere langtidsansat på civile krisestyrings-missioner (se bagsiden af FSB-nyt, under Artikler)
Nyheder:
 
FILM

Filmen Patriotic Highway
på cph:dox,handler om en karakterfast kvindelig dommer på sit livs opgave. I sit arbejde for EU (EULEX projektet) skal hun styre den største korruptionssag nogensinde i Kosovo. Sagen er en vigtig del af den stabiliserende fredsproces, som pågår i landet.
Her kan du finde information om visningerne af Patriotic Highway på cph:dox
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen