Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Valgobservation i Rusland 2016

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Nyt fra FSB Foreningen
 
Kære FSBere,

Bestyrelsen ønsker jer en rigtig glædelig Jul og et godt Nytår.

Vi har befundet os i et år, hvor planer blev ændret med hensyn til vore planlagte Debatmøder i 2020 på grund af covid-19. Vi håber, at kunne fotsætte planlægningen for 2021 med statsopbygning og stabilisering af skrøbelige stater som overordnet tema i begyndelsen af det nye år.

Ordinær Generalforsamling er foreløbigt fastsat til den 20. februar, kl. 13-15, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø, vær opmærksom på, at der kan ske ændringer afhængig af covid-19 situationen.

Vi glæder os, til at se jer til vore arrangementer i 2021!

Har du ikke betalt kontingent for 2020? Kan du gøre ved at indbetale kr. 200 til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165 eller Mobilpay 37 26 64 .

Med venlig hilsen
FSB Foreningens Bestyrelse.
 
 
Info under corona-krisen
Vi følger myndighedrnes anvisninger nøje i forhold til coronarvirussen og det påvirker vore planer vedrørende vore debatmøder.

Debatmøderne med det gennemgående tema om "Statsopbygningen og stabiliseringen af Skrøbelige stater" er udsat til efteråret.

Betal dit kontingent nu for 2020, der indbetales kr. 200 til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165 eller Mobilpay 37 26 64.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen
 


På foreningens ordinære Generalforsamling den 15. februar, blev det vedtaget, at kontingentet for 2020 er kr. 200, der indbetales til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165 eller Mobilpay 37 26 64.

Betal dit kontingent nu!

Vi er en lille forening og med dit medlemsskab styrker du vort arbejde og vi vokser takket være vore dedikerede medlemmer i hele landet. Således at vi kan tage nye initiativer til gavn for vore medlemmer. Som medlem af foreningen kan du deltage i fire Debatmøder, Årsmødet og du kan få rådgivning mht. FSB's regler.
Vi prioriterer i 2020 statsopbygning og stabilisering af skrøbelige stater, som overordnet tema med specielle elementer, som menneskerettigheder, demokrati, retsstat, opbygning af institutioner og kapacitet.

FSB Foreningens første Debatmøde bliver den 30. marts, kl. 17-19 med Stephanie Lagoutte, Seniorforsker og Ph.D i jura, Det Danske Institut for Menneskerettigheder, der vil tale om hvordan man får menneskerettigheder bygget ind i statsopbygningen og stabiliseringen af Skrøbelige stater, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø. Seperat invitation bliver udsendt senere sæt kryds i kalenderen mødet vil foregå på dansk.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen


 
FSB-foreningens medlemmer på Facebook!
Medlemmer af FSB-foreningen, der har en Facebook profil, kan tilmelde sig foreningens lukkede Facebook gruppe: FSB-foreningen - debatforum. Her kan medlemmer udveksle erfaringer og synspunkter indenfor rammerne af et lukket debatforum, som kun kan følges af gruppens medlemmer. Adgang til den lukkede Facebook-gruppe er kun for medlemmer af FSB-foreningen og opnås gennem FSB-foreningens Facebook-side.
Danske observatører til valgmissioner:
 
2020
Georgien, LTO 1 (k)
Moldova,
LTO 1 (m)
Ukraine,
LTO 2 (1m; 1k)
Kirgisistan,
LTO 1 (k)
Peru. 4 LTO: 3(m); 1(k)
 
2019
Sri Lanka: 1 LTO(k), 1 STO (m)
Belarus:
1 LTO (k), 12 STO 6(k);6(m)
Mozambique: 2 LTO (1k, 1m), 4 STO (1k, 3m)
Tunesien: 1 LTO (k), 1 STO (m)
Nigeria: 2 LTO 1(k); 1(m)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m), 30 STO 9(k); 21(m) - 2. runde: 9 LTOer 4(k); 5(m), 23 STOer: 5(k);18(m)
Nord Makedonien: LTO 1 (m);  7 STOer 4(k), 3(m) - 2. runde: 1 LTO (m), 7 STOer 3(k), 4(m);
Malawi: 1 LTO (m), 1 STO (m)
Kazakhstan: LTO 1 (k); 9 STOer 5(m), 4(k)
Ukraine/Parlamentsvalg: 6 LTO, 3(k), 3(m); 27 STOer 16(k), 11(m)
Albanien: 0 LTO, 4 STOer: 2(k), 2(m)
Uzbekistan: LTO: 1(m); 7 STO: 3(k); 4(m)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.

Danmark har endvidere flere FSB'ere langtidsansat på civile krisestyrings-missioner (se bagsiden af FSB-nyt, under Artikler)
Nyheder:
 
Har du ikke betalt dit kontingent for 2020? Så gør det nu!
Du kan indbetale kr. 200 til FSB Foreningens Mobilpay nummer 37 26 64 eller til Nykredit Bank, reg. nr. 5479,
konto nr. 000 42 73 165.
 
 
FILM

Filmen Patriotic Highway
på cph:dox,handler om en karakterfast kvindelig dommer på sit livs opgave. I sit arbejde for EU (EULEX projektet) skal hun styre den største korruptionssag nogensinde i Kosovo. Sagen er en vigtig del af den stabiliserende fredsproces, som pågår i landet.
Her kan du finde information om visningerne af Patriotic Highway på cph:dox
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen