Valgmøde i Mongoliet 2017

Parlamentsvalget i Jordan 2016

(c) Karin Bergquist

Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015

(c) Karin Bergquist

Præsidentvalget i Kazakstan 2015

(c) Ingrid Poulsen

Valgobservation i Rusland 2016

Observation af valgmøde i Myanmar 2015

Præsidentvalget i Tunesien 2014

(c) Karin Bergquist

Møde med lokal valgbestyrelse i Mongoliet 2017

Seniorforsker Signe-Marie Cold Ravnkilde talte om Mali på DIIS

Læge Haifaa Awad talte om sit arbejde i Syrien

Generalforsamlingen 2016 på Roskilde Rådhus

Mie Roesdahl, seniorforsker på Inst. for Menneskerettigheder taler om freds- og konfliktforskning

Nyt fra FSB Foreningen
 
Kære Medlemmer af FSB Foreningen,

FSB Foreningen indkalder til ordinær Generalforsamling og Årsmøde den 15 februar, kl. 13-17 i Østerbrohuset, lokale: Sal nr. 1, Århusgade 103, 2100 København Ø. Transport: Tog til Nordhavn station, bus 14 eller 23.

Årsmødet begynder kl. 13 og slutter kl. 15. Vi har inviteret Maria-Louise Clausen, Postdoc.,
Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, der vil tale om "Stabiliseringsindsatsen i Irak - muligheder og udfordringer".

Den ordinære Generalforsamling finder sted fra kl. 15 til kl. 17, og er kun for medlemmer af FSB Foreningen, der har betalt kontingent for 2019. Se vedhæftede bilag.
Har du endnu ikke betalt dit kontingent for 2019, kan du indbetale 200 kr. til Nykredit Bank, reg. nr. 5479, konto nr. 000 42 73 165 eller Mobilpay 372664.

Vil du være medlem af bestyrelsen? Stil op til Generalforsamlingen!

Efter Generalforsamlingen, vil der være middag på Restauranten i Østerbrohuset for egen regning.

Husk der er to tilmeldinger et til Årsmødet og et til middagen efter Generalforsamlingen, hvis du ønsker at deltage.
Tilmelding til Bo G. Flindt email: bgflindt@gmail.com senest den 11. februar.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
Kirsten Jørgensen
Forkvinde for FSB Foreningen

Bilag:
1. Forslag til Dagsorden for FSB Foreningens ordinære Generalforsamling
2. Forslag til vedtægtændringer
3. Regnskab for 2019
4. Forslag til budget for 2020
 
 
 
Kære Medlemmer af FSB Foreningen,

Tak til jer, der har betalt kontingent for 2019, men der mangler stadig indbetaling af kontingent fra nogle medlemmer. Vi beder jer venligst indbetale kontingent så hurtigt som muligt.

På den ordinære generalforsamling vedtog man kontingent på kr. 200, der indbetales til Nykredit Bank, reg. nr. 5479,
konto nr. 000 42 73 165.

Vi er en lille forening og dit medlemsskab styrker vort arbejde og vi vokser takket være dedikerede medlemmer i hele landet.
Brug dine medlemsfordele:
Som medlem deltager du gratis i vore debatmøder, der tager aktuelle emner op til diskussion. Du bliver inviteret til vort Årsmøde og
Generalforsamling, hvor du møder andre FSBere, som du kan udveksle erfaringer med.
Har du brug for rådgivning med hensyn til udsendelse til valg- og krisemissioner, kan du få dette af FSB Foreningen.


 
FSB-foreningens medlemmer på Facebook!
Medlemmer af FSB-foreningen, der har en Facebook profil, kan tilmelde sig foreningens lukkede Facebook gruppe: FSB-foreningen - debatforum. Her kan medlemmer udveksle erfaringer og synspunkter indenfor rammerne af et lukket debatforum, som kun kan følges af gruppens medlemmer. Adgang til den lukkede Facebook-gruppe er kun for medlemmer af FSB-foreningen og opnås gennem FSB-foreningens Facebook-side.
Danske observatører til valgmissioner:
 
2020
Peru. 4 LTO: 3(m); 1(k)
 
2019
Sri Lanka: 1 LTO(k), 1 STO (m)
Belarus:
1 LTO (k), 12 STO 6(k);6(m)
Mozambique: 2 LTO (1k, 1m), 4 STO (1k, 3m)
Tunesien: 1 LTO (k), 1 STO (m)
Nigeria: 2 LTO 1(k); 1(m)
Moldova: 
1 LTO (k), 6 STO: 4(k), 2(m)
Ukraine: 9 LTO: 4(k); 5(m), 30 STO 9(k); 21(m) - 2. runde: 9 LTOer 4(k); 5(m), 23 STOer: 5(k);18(m)
Nord Makedonien: LTO 1 (m);  7 STOer 4(k), 3(m) - 2. runde: 1 LTO (m), 7 STOer 3(k), 4(m);
Malawi: 1 LTO (m), 1 STO (m)
Kazakhstan: LTO 1 (k); 9 STOer 5(m), 4(k)
Ukraine/Parlamentsvalg: 6 LTO, 3(k), 3(m); 27 STOer 16(k), 11(m)
Albanien: 0 LTO, 4 STOer: 2(k), 2(m)
Uzbekistan: LTO: 1(m); 7 STO: 3(k); 4(m)
 
2018
Rusland: 4 LTO: 2(k), 2(m), 12 STO: 5(k), 7(m)
Sierra Leone: 1 LTO (k)
Tyrkiet: 2 LTO: 1(k), 1(M), 11 STO: 4(k), 7(m)
Lebanon: 1 LTO (m)
Azerbaijan: 1 LTO (m), 8 STO: 4(k), 4(m)
Pakistan: 1 LTO(k), 1 STO(k)
Zimbabwe: 1 STO(k)
Bosnien og Herzogovina: 8 STOer 5(m), 3(k)
Makedonien: 7 STO 3(k), 4(m).1 LTO(m)
Georgien: 1. runde: 2 LTO (m), 11 STO 4(m), 7(k);
- 2 runde: 3 LTOer 2(m), 1(k), 10 STOer: 7(k), 3(m)
Armenien: 1 LTO(k), STOer: 4(k), 3(m)
 
2017
Tyrkiet 2 LTO (m+k),
Mongoliet 1 LTO (k),
Kosovo: 1LTO(m), STO 1(k), 1(m)
Makedonien: 1. runde: 1LTO(k), STO 4(k),
- 2. runde: 1 LTO(k), STO 3(k), 2(m)
Armenien: 1 LTO(m), STO 4(k), 3(m)
Albanien: 1 LTO(m), STO 3(k), 6(m)
Kenya: 1 LTO, 1 STO
Kirgisistan: 1 LTO(m), STO 6(k), 4(m)
Georgien: Deputy Head of Mission (m). 1. runde: LTO 1(m), STO 5(k), 5(m).     - 2. runde: 5 STO.

Danmark har endvidere flere FSB'ere langtidsansat på civile krisestyrings-missioner (se bagsiden af FSB-nyt, under Artikler)
Nyheder:
 
Har du ikke betalt dit kontingent for 2019? Så gør det nu!
Du kan indbetale kr. 200 til FSB Foreningens Mobilpay nummer 37 26 64 eller til Nykredit Bank, reg. nr. 5479,
konto nr. 000 42 73 165.
 
 
FILM

Filmen Patriotic Highway
på cph:dox,handler om en karakterfast kvindelig dommer på sit livs opgave. I sit arbejde for EU (EULEX projektet) skal hun styre den største korruptionssag nogensinde i Kosovo. Sagen er en vigtig del af den stabiliserende fredsproces, som pågår i landet.
Her kan du finde information om visningerne af Patriotic Highway på cph:dox
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner (læs her). FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigs-, udviklings- og sikkerheds-politik. Nederst s.55-56 efterlyses nye profiler.
 
Bøger og Artikler:
Valg af Jørgen Elklit
i serien Tænkepause
Aarhus Universitet 2017
 
 
Læs artiklen "Verdensmestre i valg" af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen
FSB-foreningen