Præsidentvalg i Kazakhstan november 2022

Foto: Karin Bergquist

Freds- og Stabiliseringsberedskabets 25-års jubilæum den 3. oktober 2022

Foto: Nana Sofia Hansen

Præsidentvalg i Ukraine 2019

Foto: Nana Sofia Hansen

Tema-aften om Ukraine med oplæg af Harald Jepsen, maj 2022

Foto: Nana Sofia Hansen

Lokalvalg i Georgien 2021

Foto: Nana Sofia Hansen

Parlamentsvalg i Ungarn 2022

Foto: Lars Peder Bjørndal Hollænder

Præsidentvalg i Mongoliet 2017

Foto: Kirsten Mogensen

Parlamentsvalg i Jordan 2016

Foto: Karin Bergquist

Præsidentvalg i Tunesien 2014

Foto: Karin Bergquist
Godt nytår, kære FSB'ere!

Det er tid til den årlige kontingentbetaling for 2023:
Det årlige kontingent er 200 kr., som inbetales til FSB-foreningens konto:
 
Reg.nr. 5479
Konto-nr. 000 42 73 165
Nykredit Bank
 
Kommende medlemsmøder:
 
Medlemsaften om Afrika-missioner mandag den 6. februar 2023 kl. 17-19
I over 50 år har Danmark haft udviklingspolitisk samarbejde med afrikanske lande.
Vi får besøg af tre FSB'ere, nemlig Jasmina Pless, Peter B. Brasholt og Villy Vilstrup, som alle tre vil dele deres erfaringer fra hhv. valgmissioner i Kenya og Lesotho, og fra samarbejde med Afrikas Horn.
Danmarks engagement omfatter bl.a. udsendelse af politi og civile eksperter for at fremme demokrati, menneskerettigheder og international retsorden.
 
Mødet er gratis for medlemmer af FSB-foreningen, inkl. kaffe og te.
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103, København Ø.
 
Efter mødet er der fællesspisning for de, der har lyst.
Spisning koster 100 kr. for dagens ret fra Østerbrohusets café. Betaling for spisning sker forinden til foreningens konto, se kontonummer her ovenfor.
 
Tilmelding sker ved at sende en e-mail til næstformand Nana Sofia Hansen, nanasofiahansen@hotmail.com
Tilmeldingsfrist er søndag den 29. januar 2023.
 
Generalforsamling mandag den 6. marts 2023
Aftenen starter kl. 16, hvor vi får besøg af Udenrigsministeriet og FSB-Niras. En fra hver kommer og fortæller om udvælgelse til missioner mv., og der er rig mulighed for at stille spørgsmål.
Herefter starter generalforsamlingen kl. 17-19, efterfulgt af spisning.
 
Idéer til medlemsmøder og temaaftener modtages med glæde. Kontakt blot bestyrelsen - eller skriv i foreningens debatforum på facebook.
 
Referat af FSB-foreningens seneste bestyrelsesmøde:
 

FSB-foreningens facebook-gruppe:
Medlemmer af FSB-foreningen kan melde sig ind i foreningens facebook-gruppe:
FSB-foreningen - debatforum


FSB-foreningens historie:
FSB-foreningen er en forening for medlemmer af Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab, FSB, som er Danmarks beredskab af civile eksperter til valgobservationer og krisestyringsmissioner.
Missionerne er i regi af både OSCE, EU og FN.

Foreningen startede i 2011 under navnet Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), men skiftede i 2011 navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet, da Folketinget vedtog en samordning af dansk udenrigspolitik, forsvarspolitik og udviklingspolitik.
Artikel
Læs resumé af Regitze Helene Rohlfings oplæg i FSB-foreningen d. 22. august 2022 her.
Regitze Helene Rohlfing er Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, og hendes oplæg handlede om hendes arbejde med sociale bevægelser og politiske protester i Centraleuropa og Østeuropa.

Ny rapport
Læs her den nye menneskerettighedsrapport af EU om juridiske og politiske barrierer for inddragelse af personer med handikap i den demokratiske proces og ved valg: EDF-FEPH report 2022 on political participation on persons with disabilities

I 2021 deltog danske valgobservatører fra Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab i valgmissioner i disse lande:

Irak
Gambia
Moldova
Armenien
Georgien
Usbekistan
Nordmakedonien
Kirgisistan

Læs yderligere her, hvilke valgmissioner danske valgobservatører har deltaget i de seneste år.
 
 
FSB-Nyt:
Fire gange årligt udgiver Udenrigsministeriet det digitale nyhedsbrev FSB-Nyt i samarbejde med NIRAS A/S. Læs FSB-Nyt her
Betaling af kontingent:
Det årlige kontingent er 200 kr., som indbetales til Nykredit Bank:
Reg.nr. 5479

Konto-nr. 000 42 73 165
Kontinget følger kalenderåret.
 
 
Boganbefalinger:
'How to Rig an Election' af Nic Cheeseman og Brian Klaas, Yale University Press 2018.
 
'Valg' af Jørgen Elklit i bogserien Tænkepauser, Aarhus Universitet 2017.
 
 
Filmanbefalinger:
Dokumentarfilmen 'Patriotic Highway' fra 2019. Handler om den svenske advokat Marie Tuma, som skal på sit livs opgave.
I sit arbejde for EU skal hun være dommmer i største korruptionssag i Kosovo nogensinde.

 
 
Artikler:
'Verdensmestre i valg' af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen den 23. marts 2016. Læs artiklen her.
 
'Do Gifts Buy Votes? Evidence from Sub-Saharan Africa' 
af Jenny Guardado og Leonard Wantchekon, 2021, Wider Working Paper 2021/129, United Nations University.
 
'Has Democracy Failed Women?' af Drude Dahlerup, Polity Press 2018.
 
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik. Læs Taksøe-rapporten her.
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner. Læs her. FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
 
 
FSB-foreningen