Præsidentvalg i Ukraine 2019

Foto: Nana Sofia Hansen

Tema-aften om Ukraine med oplæg af Harald Jepsen, maj 2022

Foto: Nana Sofia Hansen

Parlamentsvalg i Ungarn 2022

Foto: Lars Peder Bjørndal Hollænder

Præsidentvalg i Tunesien 2014

Foto: Karin Bergquist

Parlamentsvalg i Jordan 2016

Foto: Karin Bergquist

Præsidentvalg i Mongoliet 2017

Foto: Kirsten Mogensen

Præsidentvalg i Kazakstan 2015

Foto: Ingrid Poulsen

Valgmøde i Mongoliet 2017

Valgmøde i Myanmar 2015

Lokalvalg i Georgien 2021

Foto: Nana Sofia Hansen
I år markerer Udenrigsministeriet 25-års jubilæum for Freds- og Stabiliseringsberedskabet, som har eksisteret siden 1995 og indtil 2011 hed Det Internationale Humanitære Beredskab.
 
Jubilæums-fejringen sker mandag d. 3. oktober kl. 8-30-13.30 (forsinket med to år pga. corona).
 
Udenrigsministeriet har sendt en invitation ud per e-mail til alle FSB'ere, med link til tilmelding.
 
Vi glæder os til en flot og minderig dag!
 
Bestyrelsen
 
 
Referat af FSB-foreningens seneste bestyrelsesmøde:
Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2022
 
  
Kommende medlemsmøder:
 
Mandag d. 7. november 2022 kl.17-19
Tema: FSB's historie og fremtid. Debat og perspektiver på hvor vi kan se os selv i en frentud ned krig i Europa.
 
Mandag d. 5. december 2022 kl. 17-19
Tema: Midtvejsvalget i USA. Vi får besøg af to journlister med dybt kendskab til USA, nemlig Berlingske Kristian Mouritzen og freelancejournalist Vivian Jordansen. De har skrevet bogen 'Den 2. amerikanske borgerskrig' (2018).
 
Mandag d. 6. februar 2023 kl. 17-19
Medlemsmøde - mere info følger.
 
Mandag d. 6. marts 2023 kl. 17-19
Den årlige generalforsamling.
 
Alle medlemsmøder sker i Østerbrohuset i København.

Medlemsmødet er gratis for medlemmer af FSB-foreningen, inkl. kaffe og frugt.
Der er spisning i caféen bagefter: 100 kr. for dagens ret, hvis du vil spise med.

Tilmelding til både møder og fællesspisning sker ved at sende en e-mail til bestyrelsesmedlem Nana Sofia Hansen: nanasofiahansen@hotmail.com.
 
Indbetaling til spisning sker til foreningens konto:
Reg.nr. 5479
Konto-nr. 000 42 73 165
Nykredit Bank
 
 
Afholdte medlemsmøder: 
 
Tak for en god medlemsaften om Ungarn i Østerbrohuset i København mandag d. 22. august 2022. Tak til aftenens to oplægsholdere: Ph.D. Regitze H. Rohlfing-Frederiksen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, og vores egen Lars Peder Bjørndal Hollænder, som var korttidsobservatør (STO) ved valget i Ungarn i april.
 
I maj holdt FSB-foreningen også en medlemsaften om Ukraine, i Charlottehaven i København d. 30. maj 2022, hvor vores erfarne Harald Jepsen holdt oplæg om sine mange erfaringer fra OSCE-valgmissioner i netop Ukraine.
 
Idéer til medlemsmøder og temaaftener modtages med glæde. Kontakt blot bestyrelsen - eller skriv i foreningens facebookgruppe.
 

FSB-foreningens facebook-gruppe:
Medlemmer af FSB-foreningen kan melde sig ind i foreningens facebook-gruppe:
FSB-foreningen - debatforum


FSB-foreningens historie:
FSB-foreningen er en forening for medlemmer af Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab, FSB, som er Danmarks beredskab af civile eksperter til valgobservationer og krisestyringsmissioner.
Missionerne er i regi af både OSCE, EU og FN.

Foreningen startede i 2011 under navnet Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), men skiftede i 2011 navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet, da Folketinget vedtog en samordning af dansk udenrigspolitik, forsvarspolitik og udviklingspolitik.
Artikel
Læs resumé af Regitze Helene Rohlfings oplæg i FSB-foreningen den 22. august 2022 her.
Regitze Helene Rohlfing er Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, og hendes oplæg handlede om hendes arbejde med sociale bevægelser og politiske protester i Centraleuropa og Østeuropa.

Ny rapport
Læs her den nye menneskerettighedsrapport af EU om juridiske og politiske barrierer for inddragelse af personer med handikap i den demokratiske proces og ved valg: EDF-FEPH report 2022 on political participation on persons with disabilities

I 2021 deltog danske valgobservatører fra Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab i valgmissioner i disse lande:

Irak
Gambia
Moldova
Armenien
Georgien
Usbekistan
Nordmakedonien
Kirgisistan

Læs yderligere her, hvilke valgmissioner danske valgobservatører har deltaget i de seneste år.
 
 
FSB-Nyt:
Fire gange årligt udgiver Udenrigsministeriet det digitale nyhedsbrev FSB-Nyt i samarbejde med NIRAS A/S. Læs FSB-Nyt her
Betaling af kontingent:
Det årlige kontingent er 200 kr., som indbetales til Nykredit Bank:
Reg.nr. 5479

Konto-nr. 000 42 73 165
Kontinget følger kalenderåret.
 
 
Boganbefalinger:
'How to Rig an Election' af Nic Cheeseman og Brian Klaas, Yale University Press 2018.
 
'Valg' af Jørgen Elklit i bogserien Tænkepauser, Aarhus Universitet 2017.
 
 
Filmanbefalinger:
Dokumentarfilmen 'Patriotic Highway' fra 2019. Handler om den svenske advokat Marie Tuma, som skal på sit livs opgave.
I sit arbejde for EU skal hun være dommmer i største korruptionssag i Kosovo nogensinde.

 
 
Artikler:
'Verdensmestre i valg' af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen den 23. marts 2016. Læs artiklen her.
 
'Do Gifts Buy Votes? Evidence from Sub-Saharan Africa' 
af Jenny Guardado og Leonard Wantchekon, 2021, Wider Working Paper 2021/129, United Nations University.
 
'Has Democracy Failed Women?' af Drude Dahlerup, Polity Press 2018.
 
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik. Læs Taksøe-rapporten her.
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner. Læs her. FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
 
 
FSB-foreningen