Præsidentvalg i Ukraine 2019

Foto: Nana Sofia Hansen

Tema-aften om Ukraine med oplæg af Harald Jepsen, maj 2022

Foto: Nana Sofia Hansen

Parlamentsvalg i Ungarn 2022

Foto: Lars Peder Bjørndal Hollænder

Præsidentvalg i Tunesien 2014

Foto: Karin Bergquist

Parlamentsvalg i Jordan 2016

Foto: Karin Bergquist

Præsidentvalg i Mongoliet 2017

Foto: Kirsten Mogensen

Præsidentvalg i Kazakstan 2015

Foto: Ingrid Poulsen

Valgmøde i Mongoliet 2017

Valgmøde i Myanmar 2015

Lokalvalg i Georgien 2021

Foto: Nana Sofia Hansen
Næste medlemsmøde bliver mandag den 22. august 2022 kl. 17-19. Temaet er Ungarn, parlamentsvalget i april og landets politiske situation.
 
Oplæg af Ph.D. Regitze H. Rohlfing-Frederiksen fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, som forsker i civilsamfund og demokratisk indflydelse i Centraleuropa og Østeuropa. Og oplæg af vores egen Lars Peder Bjørndal Hollænder, som var korttidsobservatør (STO) ved valget i Ungarn i april.
 
Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 i København.
Der er fælles spisning efter mødet, også i Østerbrohuset. Egenbetaling er 100 kr. for dagens ret. Drikkevarer købes særskilt.
 
Tilmelding til både møde og spisning:
Send en mail til Nana Sofia Hansen, nanasofiahansen@hotmail.com
Tilmeldingsfrist er den 15. august 2022.
 
Selve mødet er gratis. Hvis du vil spise med efter mødet, indbetales 100 kr. til FSB-foreningens konto:
Nykredit Bank
Reg-nr. 5479
Konto-nr. 000 42 73 165 
 
Vi glæder os til endnu en god medlemsaften!
 
 
Og i år markerer Udenrigsministeriet 25-års jubilæet for Freds- og Stabiliseringsberedskabet, som har eksisteret siden 1995 og indtil 2011 hed Det Internationale Humanitære Beredskab.
 
Fejringen af jubilæet er forsinket med to år pga. corona, men nu er datoen klar: Sæt kryds i kalenderen mandag d. 3. oktober 2022 kl. 9.30-15.30.
 
Udenrigsministeriet er i gang med at planlægge dagen og sender en invitation ud på mail ud til alle FSB'ere efter sommerferien.
 
Vi glæder os til en flot og minderig dag!
 
Bestyrelsen
 
 
Tak for en god medlemsaften om Ukraine, som blev holdt i Charlottehaven i København d. 30. maj 2022. Især tak til vores erfarne Harald Jepsen, som holdt oplæg om sine mange erfaringer fra OSCE-valgmissioner i netop Ukraine.
 
Idéer til medlemsmøder og temaaftener modtages med glæde. Kontakt blot bestyrelsen - eller skriv i foreningens facebookgruppe.
 


Referat af FSB-foreningens seneste bestyrelsesmøde:
Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. april 2022

FSB-foreningens medlemsgruppe på facebook:
Medlemmer af FSB-foreningen kan melde sig ind den lukkede facebook-gruppe:
FSB-foreningen - debatforum


FSB-foreningens historie:
FSB-foreningen er en forening for medlemmer af Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab, FSB, som er Danmarks beredskab af civile eksperter til valgobservationer og krisestyringsmissioner.
Missionerne er i regi af både OSCE, EU og FN.

Foreningen startede i 2011 under navnet Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB), men skiftede i 2011 navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet, da Folketinget vedtog en samordning af dansk udenrigspolitik, forsvarspolitik og udviklingspolitik.
Ny rapport
Læs her den nye menneskerettighedsrapport af EU om juridiske og politiske barrierer for inddragelse af personer med handikap i den demokratiske proces og ved valg: EDF-FEPH report 2022 on political participation on persons with disabilities

I 2021 deltog danske valgobservatører fra Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsberedskab i valgmissioner i disse lande:

Irak
Gambia
Moldova
Armenien
Georgien
Usbekistan
Nordmakedonien
Kirgisistan

Læs yderligere her, hvilke valgmissioner danske valgobservatører har deltaget i de seneste år.
 
 
FSB-Nyt:
Fire gange årligt udgiver Udenrigsministeriet det digitale nyhedsbrev FSB-Nyt i samarbejde med NIRAS A/S. Læs FSB-Nyt her
Betaling af kontingent:
Det årlige kontingent er 200 kr., som indbetales til Nykredit Bank:
Reg.nr. 5479

Konto-nr. 000 42 73 165
 
 
Boganbefalinger:
'How to Rig an Election' af Nic Cheeseman og Brian Klaas, Yale University Press 2018.
 
'Valg' af Jørgen Elklit i bogserien Tænkepauser, Aarhus Universitet 2017.
 
 
Filmanbefalinger:
Dokumentarfilmen 'Patriotic Highway' fra 2019. Handler om den svenske advokat Marie Tuma, som skal på sit livs opgave.
I sit arbejde for EU skal hun være dommmer i største korruptionssag i Kosovo nogensinde.

 
 
Artikler:
'Verdensmestre i valg' af Jørgen Elklit og Merete Bech Seeberg i Weekendavisen den 23. marts 2016. Læs artiklen her.
 
'Do Gifts Buy Votes? Evidence from Sub-Saharan Africa' 
af Jenny Guardado og Leonard Wantchekon, 2021, Wider Working Paper 2021/129, United Nations University.
 
'Has Democracy Failed Women?' af Drude Dahlerup, Polity Press 2018.
 
 
FSB-beredskabet nævnes i Taksøe-rapporten fra maj 2016 om samtænkning af udenrigspolitik, sikkerhedspolitik og udviklingspolitik. Læs Taksøe-rapporten her.
 
 
Udenrigsministeriet og NIRAS har udarbejdet regler for klagesager i forbindelse med missioner. Læs her. FSB-foreningen tilbyder assistance.
 
 
 
FSB-foreningen