Dokumenter fra foreningsarkivet:
 
- vedtaget på general-forsamlingen 27/2/2016
 
 
Bente Rasmussen  | bente2000r@hotmail.com