Om os / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for FSB Foreningen

Formand/kvinde

Kirsten Jørgensen,
mail: kjoergensen.kamehame@mail.tele.dk, tlf. 39296266

Næstformand/kvinde
Birgit Hjortlund

Kasserer
Bo Gullack Flindt

Kommunikation/WEB-ansvarlig
Bente Rasmussen og Kirsten Mogensen

Jura
Claus Stougaard-Andresen

Gete Bjerring
medlem

Tue Magnussen
Medlem

Suppleanter

Kaj V. Hansen

Frode Ziebell Olsen

Revisorer

Niels Erik Nielsen

Erik Farsø Madsen

Revisorsupleant

Erik Thau-Knudsen
Bente Rasmussen  | bente2000r@hotmail.com