Aktiviteter / Afholdte arrangementer

Afholdte arrangementer

15/1: Debatmøde om god regeringsførelse

Oplægsholder: forskningschef ved Institut for Menneskerettigheder Hans Otto Sano, Ph.D. i økonomisk historie. Middag i Charlottehaven.
 
 
14/11: DEBATMØDE OM EU'S CIVILE KRISESTYRINGS-MISSIONER.
 
Missionerne leverer kapacitetsopbygning af sikkerhedsektoren rundt om i verden. Oplæg af sikkerhedrådgiver i UM, Niels Thisted, og antropolog Lisbeth Rasch, Forsvarets Efterretningstjeneste, samt teamleder Emily Fity, NIRAS.  
Sted: VerdenskulturCentret, Nørrebro.
Middag på Spiseriet samme sted.
 
20/6: DEBATMØDE OM TYRKIET
 
Indenrigspolitik og EU/aftaler
v. Mathias Findalen, ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale studier.
Kurderne og udenrigspolitik
v. Hetav Royan, Mellemøstjournalist og kandidatstuderende på SDU, Institut for Mellemøststudier.
Sted: Østerbro Kulturhus. Spisning på Charlottehaven
 
  
23/5: DEBATMØDE OM UKRAINE
 
Talere: Cand.mag. ved Forsvarsakademiet, Claus Mathiesen, om situationen i Ukraine og cand.mag og sprogofficer Sarah Præstrud om arbejdet som tid. OSCE-monitor i Ukraine. 
 
Sted: Østerbrohuset, lokale 1, Århusgade 103, Kbh. Ø.
Selvbetalt middag: Charlottehaven, Hjørringgade 12 C, Kbh Ø
 
 
2016:
 
11/4: Lille ekskusivt debatmøde med forsker Signe-Marie Cold Ravnkilde på DIIS om stabilisering i Mali og de komplekse interesser i Sahel-regionen.
 
27/2: Velbesøgt generalforsamling og årsmøde på Roskilde Rådhus.
Hovedtaler Henrik Brautenbauch, leder for Militære Studier, Københavns Universitet. Desuden talte modtageren af årets Meningsmodigpris, den dansk-syriske læge Haifaa Awad, om sit arbejde i Syrien. Middag på Østens perle i Roskilde
 
2015:
 
7/12: FSB-foreningen deltog i NIRAS/UM's 20 års jubilæums-konference på markedspladsen med flyer, fotos og beretninger fra valgmissioner. 
 
24/8: 26 medlemmer deltog i debatmødet med Frederik Harhoff om de Internationale FN-domstole i Arusha og for det tidligere Jugoslavien (ICTY). 16.30-18.30 i Østerbro kulturhus. 13 deltog i middag på Restaurant Vietnam
 
 
28/2: Årsmøde og generalforsamling på Roskilde Rådhus:
Hovedtaler: Seniorforsker Mie Roesdahl, Institut for Menneskerettigheder
Pristale: Meningsmodig Dansker-prisen blev tildelt Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og professor ved Syddansk Universitetscenter.
Repræsentanter for ny svensk valgobservatør-forening deltog.
Middag på Østens Perle i Roskilde.
 
Se NIRAS' præsentation her
Se Mie Roesdahl's præsentation her
Se Peter Viggo Jakobsens præsentation her
 
 
2014:
 
8/12: Møde om OSCE/PA:
Introduktion til arbejdet i OSCE's parlamentariske arbejde ved Director of elections, Andreas Baker. 22 deltagere.
Efterfølgende middag på restaurant Sahil i Havnegade
 
FN's rolle i genopbygning og valg
FSB-foreningen holdt møde i FN-byen 28/3 med 45 deltagere. Fokus var på FN's rolle i skrøbelige stater mhp. genopbygning og valg (logistik og vælger-information). Oplæg ved UNDP, WFP, UNFPA, samt UN Women. Dernæst rundvisning i FN-byen.
Bagefter netværks-middag på restaurant Vietnam.
 
 
2013:
 
Støtte til politiske partier i u-landene
I efteråret 2013 organiserede FSB-foreningen et møde ude hos Dansk Internationalt Institut for Flerparti-samarbejde, DIPD, på Amager. Her fik medlemmer indblik i DIPD’s projekter i u-landene, der handler om at styrke politiske partier og lokalpolitisk udvikling.
Oplæg ved leder Bjørn Førde samt af internationale projektledere fra Socialdemokratiet (Finn Christensen) og fra Venstre (Birgitte Rasmussen).
Dernæst netværks-middag på Kulturhuset Bryggen.
 
2012:
 
EU’s valgmissioner
15. oktober 2012 afholdt FSB-foreningen i samarbejde med NIRAS en faglig konference om EU’s valgmissioner i Eigtveds Pakhus.
Hovedtaleren var den dansk-amerikanske professor Judith G. Kelley, der var aktuel med en ny bog ’Monitoring Democracy’ (Princeton University Press, 2012).
Desuden deltog den spanske leder af 8 EU-valgmissioner, José Antonio de Gabriel, samt den danske EU-parlamentariker, Britta Thomsen. Valgobservatørerne Vibeke Klitgård og Karin Bergquist holdt oplæg om deres seneste valgmissioner i Algeriet, Senegal og Tunsien. Knud Vilby var ordstyrer.
 
OSCE – 20 år efter
14. januar 2012 mødtes medlemmerne for at fejre OSCE's 20 års fødselsdag i Keddelhallerne på Frederiksberg. På mødet var oplæg ved Helle Degn, Rasmus Helweg-Petersen, tidl. OSCE-ambassadør ...
Bente Rasmussen  | bente2000r@hotmail.com